Aktualnie znajdujesz się na:

Inne publikacje

Publikacje (w tym recenzowane monografie naukowe) wydawane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego są poświęcone m.in. historii polskich służb specjalnych i zagadnieniom związanym z zadaniami ustawowymi ABW. W ofercie wydawnictwa ABW znajdują się ponadto opracowania prawnicze i wydania okolicznościowe.

Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP, pracownicy naukowi wyższych uczelni, instytucji naukowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także specjaliści w zakresie problematyki dotyczącej historii służb specjalnych oraz ochrony bezpieczeństwa narodowego. Nad poziomem naukowym publikacji czuwają redaktorzy naukowi oraz recenzenci.

Od lipca 2021 r. wydawnictwo ABW znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Liczba punktów – 80 (POZIOM I).

 

WERSJE ELEKTRONICZNE:

Kontrwywiad II Rzeczpospolitej, tom X (2023)

Jan Kowalewski - kryptolog do zadań specjalnych (2023)

Proces "Liceum" (2023)

Dziewczyna z "Liceum" w rękach bezpieki (2023)

"Auszra". Wybór dokumentów (2023)

Na pokładzie "KORWETY" 1940-1944 (2023)

"ATLANTIC" (2023)

Jaszczurkowcy przed Sądem Wojennym Rzeszy - wywiad zachodni "Związku Jaszczurczego" (2023)

Stanisława Rachwał i Brygady Wywiadowcze (2023)

Wywiad Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (2023)

Kontrwywiad II Rzeczpospolitej (2022)

Siatka Witolda. Wybór dokumentów z archiwów komunistycznej bezpieki (2022)

Marian Rejewski - w służbie polskiej kryptologii (2022)

Legal aspects of the European Intelligence Services' activities (2022)

Pralnia "Onufrego" (2022)

Wywiad i kontrwywiad Narodowych Sił Zbrojnych we wspomnieniach i archiwaliach (2022)

Wywiad i kontrwywiad Narodowych Sił Zbrojnych w dokumentach (2022)

"Korweta". Gwardia Ludowa w raportach "Korwety" (2022)

Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej w walce o granicę wschodnią w latach 1918–1922 (2021)

Prawne aspekty funkcjonowania służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2021)

Przeciwko Polsce Walczącej (2021)

W obronie Polski Walczącej (2021)

Dziewczyna z Liceum (2021)

W cieniu (2021)

Wywiad i kontrwywiad Polskiego Państwa Podziemnego w starciu z V-1 i V-2 (2020)

Enigma bez tajemnic. 85. rocznica sukcesu polskich kryptologów (2020, współwydawca)

Generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Pierwszy dowódca konspiracji (2020, współwydawca)

Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r. (2020, współwydawca)

„Korweta”. Referat 999 Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej. Raporty V 1943-II 1944 (2020)

„Korweta”. Referat 999 Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej. Raporty XII 1941-II 1943 (2020) 

„Korweta”. Referat 999 Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej (2020) 

Przegląd prac konkursowych. Edycja VIII (2018) (2020)

Wywiad i kontrwywiad a bezpieczeństwo Polski odrodzonej po 1918 roku (2019, współwydawca)

Wywiadowcza i kontrwywiadowcza działalność podziemia narodowego 1944-1956 (2019) 

Generał Stefan Rowecki „Grot” – tropiony dowódca podziemnej armii (2019)

Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1939 (1948), t. 6 (2019)

Sztafeta Enigmy. Odnaleziony raport polskich kryptologów (wydanie II uzupełnione, 2019)

High-tech assassination. Zabójstwa jako przejaw pozainformacyjnych operacji wywiadowczych (2019)

Wywiad i kontrwywiad polskiego podziemia narodowego w latach 1941-1947 (2019) 

Wywiadowcza i kontrwywiadowcza działalność podziemia narodowego przeciwko Niemcom i komunistom w latach 1940-1945 (2019) 

Przegląd prac konkursowych. Edycja VII (2016–2017) (2019)

Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1939 (1948), t. 5 cz. 2 (2019)

Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1939 (1948), t. 5 cz. 1 (2018)

Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1939 (1948), t. 4 (2017)

Analiza rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania służb specjalnych w wybranych państwach (2017)

Uprawnienia służb specjalnych z perspektywy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia (2017)

Sztafeta Enigmy. Odnaleziony raport polskich kryptologów (2017)

Środki pracy wywiadowczej i kontrwywiadowczej (2017)

Urząd Ochrony Państwa 1990-2002 (2015)

Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1939 (1948), t. 3 (2015)

Leksykon ruchów i organizacji islamistycznych (2014)

Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1939 (1948), t. 2 (2014)

Współpraca SB MSW PRL z KGB ZSRR w latach 1970–1990. Próba bilansu (2013)

Współczesne standardy badań poligraficznych (2013)

Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1939 (1948), t. 1 (2013)

Ochrona informacji niejawnych. Poradnik praktyczny (2011)

Terroryzm – materia ustawowa? (2009)

 

Opcje strony

do góry