Other publications

Publications issued by the Internal Security Agency (including peer-reviewed scientific monographs) are devoted to, inter alia, the history of Polish secret services and issues related to the statutory tasks of the Internal Security Agency. The Publishing House of the Internal Security Agency also issues publications on legislative matters and dedicated editions.

Authors of the articles are officers of the Internal Security Agency and other uniformed services of the Republic of Poland, academics from universities, scientific institutions and research centers as well as specialists in fields related to the history of special services and the protection of national security. The scientific editors and reviewers supervise the scientific rigor of the articles.

Since July 2021, the Publishing House of the Internal Security Agency has been included in the ministerial list of publishers issuing peer-reviewed scientific monographs. Number of points – 80 (LEVEL I).

 

Kontrwywiad II Rzeczpospolitej, tom X (2023)

Jan Kowalewski - kryptolog do zadań specjalnych (2023)

Proces "Liceum" (2023)

Dziewczyna z "Liceum" w rękach bezpieki (2023)

"Auszra". Wybór dokumentów (2023)

Na pokładzie "KORWETY" 1940-1944 (2023)

"ATLANTIC" (2023)

Jaszczurkowcy przed Sądem Wojennym Rzeszy - wywiad zachodni "Związku Jaszczurczego" (2023)

Stanisława Rachwał i Brygady Wywiadowcze (2023)

Wywiad Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (2023)

Kontrwywiad II Rzeczpospolitej (2022)

Siatka Witolda. Wybór dokumentów z archiwów komunistycznej bezpieki (2022)

Marian Rejewski - w służbie polskiej kryptologii (2022)

Legal aspects of the European Intelligence Services' activities (2022)

Pralnia "Onufrego" (2022)

Wywiad i kontrwywiad Narodowych Sił Zbrojnych we wspomnieniach i archiwaliach (2022)

Wywiad i kontrwywiad Narodowych Sił Zbrojnych w dokumentach (2022)

"Korweta". Gwardia Ludowa w raportach "Korwety" (2022)

Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej w walce o granicę wschodnią w latach 1918–1922(2021)

Prawne aspekty funkcjonowania służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2021)

Przeciwko Polsce Walczącej (2021)

W obronie Polski Walczącej (2021)

Dziewczyna z Liceum (2021)

W cieniu (2021)

Wywiad i kontrwywiad Polskiego Państwa Podziemnego w starciu z V-1 i V-2 (2020)

Enigma bez tajemnic. 85. rocznica sukcesu polskich kryptologów (2020, współwydawca)

Generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Pierwszy dowódca konspiracji (2020, współwydawca)

Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r. (2020, współwydawca)

„Korweta”. Referat 999 Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej. Raporty V 1943-II 1944 (2020)

„Korweta”. Referat 999 Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej. Raporty XII 1941-II 1943 (2020) 

„Korweta”. Referat 999 Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej (2020) 

Przegląd prac konkursowych. Edycja VIII (2018) (2020)

Wywiad i kontrwywiad a bezpieczeństwo Polski odrodzonej po 1918 roku (2019, współwydawca)

Wywiadowcza i kontrwywiadowcza działalność podziemia narodowego 1944-1956 (2019) 

Generał Stefan Rowecki „Grot” – tropiony dowódca podziemnej armii (2019)

Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1939 (1948), t. 6 (2019)

Sztafeta Enigmy. Odnaleziony raport polskich kryptologów (wydanie II uzupełnione, 2019)

High-tech assassination. Zabójstwa jako przejaw pozainformacyjnych operacji wywiadowczych (2019)

Wywiad i kontrwywiad polskiego podziemia narodowego w latach 1941-1947 (2019) 

Wywiadowcza i kontrwywiadowcza działalność podziemia narodowego przeciwko Niemcom i komunistom w latach 1940-1945 (2019) 

Przegląd prac konkursowych. Edycja VII (2016–2017) (2019)

Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1939 (1948), t. 5 cz. 2 (2019)

Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1939 (1948), t. 5 cz. 1 (2018)

Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1939 (1948), t. 4 (2017)

Analiza rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania służb specjalnych w wybranych państwach (2017)

Uprawnienia służb specjalnych z perspektywy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia (2017)

Sztafeta Enigmy. Odnaleziony raport polskich kryptologów (2017)

Środki pracy wywiadowczej i kontrwywiadowczej (2017)

Urząd Ochrony Państwa 1990-2002 (2015)

Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1939 (1948), t. 3 (2015)

Leksykon ruchów i organizacji islamistycznych (2014)

Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1939 (1948), t. 2 (2014)

Współpraca SB MSW PRL z KGB ZSRR w latach 1970–1990. Próba bilansu (2013)

Współczesne standardy badań poligraficznych (2013)

Opcje strony

do góry