Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/2232,Zakonczenie-modernizacji-budynku-w-Wydziale-Zamiejscowym-w-Radomiu-Delegatury-AB.html
2023-06-03, 20:04

Zakończenie modernizacji budynku w Wydziale Zamiejscowym w Radomiu Delegatury ABW w Lublinie

"Modernizacja budynku poprzez wymianę stolarki okiennej w Wydziale Zamiejscowym w Radomiu Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie", dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków w kwocie 217.970,25 zł (zgodnie z parametrami zawartymi w §1 Umowy nr 3660/22/OA/PJB o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków z dnia 25.11.2022 r.).

Opcje strony