Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Akt oskarżenia dla kierującego grupą przestępczą

12.09.2023

Skierowaniem do sądu aktu oskarżenia zakończyło się śledztwo prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeciwko Szymonowi B. – kierującemu grupą przestępczą zajmującą się wyłudzaniem zwrotu podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. Straty Skarbu Państwa wynikające z działalności mężczyzny wyniosły około 28 mln zł.

W toku postępowania ustalono, że Szymon B. kierował grupą przestępczą, której członkowie pozorowali prowadzenie działalności gospodarczej mającej na celu obrót spożywczymi liniami rozlewniczymi oraz filtrami PIF 40012. W deklaracjach składanych do urzędów skarbowych członkowie grupy wykazywali wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i występowali o zwrot nienależnego podatku VAT dla spółek biorących udział w fikcyjnym łańcuchu transakcji. Przez swoje działania grupa przestępcza doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez organy podatkowe, a także do wyłudzenia dotacji unijnych.

Szymon B. ukrywał się przed polskimi organami ścigania na terytorium Republiki Dominikany od listopada 2020 r. Dzięki ścisłej współpracy ABW, prokuratury, policji oraz Biura Interpolu w Santo Domingo mężczyznę deportowano do Polski w czerwcu 2023 r. Przedstawiono mu zarzuty kierowania grupą przestępczą, oszustwa, wyłudzania zwrotu podatku VAT oraz prania brudnych pieniędzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu przestępczej działalności Szymona B. wyniosły ponad 15,3 mln zł uszczupleń podatku VAT oraz ponad 12,7 mln zł wyłudzeń z dotacji unijnych. Wobec oskarżonego stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Akt oskarżenia przeciwko Szymonowi B. został skierowany do sądu 23 sierpnia 2023 r. W październiku 2022 r. zakończyło się inne śledztwo w tej sprawie. Aktem oskarżenia objęto wówczas 17 osób – członków powyższej grupy przestępczej.

Śledztwo w sprawie prowadzili funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
 

Opcje strony

do góry