Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Zakończenie modernizacji budynku w Wydziale Zamiejscowym w Radomiu Delegatury ABW w Lublinie

28.12.2022

"Modernizacja budynku poprzez wymianę stolarki okiennej w Wydziale Zamiejscowym w Radomiu Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie", dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków w kwocie 217.970,25 zł (zgodnie z parametrami zawartymi w §1 Umowy nr 3660/22/OA/PJB o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków z dnia 25.11.2022 r.).

Opcje strony

do góry