Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1850,ABW-zatrzymala-Bartosza-K.html
2021-11-29, 22:20

ABW zatrzymała Bartosza K.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Bartosza K. - prezesa zarządu spółki „SILK ROAD BIURO ANALIZ I INFORMACJI” Sp. z o.o. Mężczyzna jest podejrzany o poświadczanie nieprawdy oraz pranie pieniędzy. Zatrzymania dokonano 23 czerwca 2021 r. w Warszawie.

Zatrzymanie to wynik śledztwa dotyczącego legalności finansowania Fundacji Otwarty Dialog (FOD) i realizacji operacji finansowych przez zarządzających tym podmiotem. Śledczy ustalili, iż FOD była w większości zasilana środkami finansowymi z należącej do Bartosza K. spółki SILK ROAD BIURO ANALIZ I INFORMACJI. Zatrzymany w fundacji pełnił funkcję prokurenta i członka rady a w spółce - prezesa.

Funkcjonariusze ustalili, że niemal wszystkie wpływy na kontach spółki Silk Road pochodziły od fikcyjnych podmiotów zarejestrowanych w rajach podatkowych oraz od firm powiązanych kapitałowo lub osobowo z Bartoszem K. Pozory legalności funkcjonowania tych podmiotów zapewniały świadczone sporadycznie usługi. Podstawę wprowadzenia do polskiego systemu bankowego zagranicznych środków pieniężnych stanowiły dokumenty sprzedaży wystawione przez spółkę Bartosza K. Poprzez swoją działalność zatrzymany „wyprał” ponad 5,3 mln zł.

Materiał dowodowy wskazuje, że Bartosz K. poświadczył nieprawdę co do wykonania przez spółkę usług konsultingowych w 46 fakturach VAT wystawionych na rzecz 11 zagranicznych przedsiębiorców na łączną kwotę około 5,3 mln zł., a także ukrywał przestępcze pochodzenie tych środków finansowych poprzez ich przelanie m.in. na rzecz Fundacji Otwarty Dialog i innych ustalonych podmiotów. Zarzuty obejmują działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Bartosz K. usłyszy zarzut poświadczania nieprawdy, a także prania pieniędzy.

Śledztwo prowadzone jest przez Delegaturę ABW w Lublinie pod nadzorem lubelskiej Prokuratury Regionalnej.

Bartosz K. jest pierwszym podejrzanym w śledztwie dot. Fundacji Otwarty Dialog.

Opcje strony