Rada naukowa

prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Zachodni w Poznaniu

prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

dr hab. prof. UW Aleksandra Gasztold – Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof. UŁ Ryszard Machnikowski – Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. UWr Barbara Wiśniewska-Paź – Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Agata Tyburska – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

dr Piotr Burczaniuk – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

dr Jarosław Jabłoński – USSOCAM (Dowództwo Sił Specjalnych USA)

dr Anna Matczak – the Hague University of Applied Sciences

dr Paulina Piasecka – Collegium Civitas w Warszawie

Opcje strony

do góry