Misja i cele

Na łamach półrocznika „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” są prezentowane materiały naukowe i edukacyjne dotyczące wyzwań związanych z walką z terroryzmem stojących przed Polską i innymi krajami członkowskimi NATO. Poruszana tematyka obejmuje m.in.: aspekty prawno-organizacyjne zwiększania skuteczności systemów antyterrorystycznych, sposoby budowania odporności na ataki terrorystyczne, nowe technologie jako narzędzia w rękach terrorystów, kwestie historyczne związane z terroryzmem i ich przełożenie na współczesne realia, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa antyterrorystycznego prowadzone dla różnych grup społecznych. Zagraniczna afiliacja części członków rady naukowej, recenzentów i autorów oraz anglojęzyczny przekład czasopisma mają umożliwić dotarcie do szerszego audytorium.

Opcje strony

do góry