"Terroryzm – studia, analizy, prewencja"

Redaktor naczelny: dr Damian Szlachter
Sekretarz redakcji: Agnieszka Dębska

 

Półrocznik „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” (T-SAP) to czasopismo naukowe powołane w 2021 r. poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną antyterrorystyczną i budowaniem odporności na zagrożenia o charakterze terrorystycznym w perspektywie krajowej i międzynarodowej.

Półrocznik „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” to w założeniu platforma wymiany myśli naukowej i doświadczeń, łączącą świat akademicki i przedstawicieli instytucji oraz służb, które współpracują ze sobą w ramach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, będącego centrum koordynacji systemu antyterrorystycznego RP. 

Tematyka publikowanych w nim artykułów obejmuje szeroko rozumianą problematykę zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz metod reagowania i budowania odporności na tego typu wyzwania dla bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych. Bardzo ważnym elementem czasopisma są zagadnienia z zakresu prewencji terrorystycznej.

Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP, pracownicy naukowi wyższych uczelni, instytucji naukowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego. Nad poziomem naukowym zamieszczanych artykułów czuwają rada naukowa oraz recenzenci krajowi i recenzenci z afiliacją zagraniczną.

T-SAP jest indeksowane w bazach ERIH PLUS, Index Copernicus Journal Master List.

T-SAP znajduje się na liście czasopism punktowanych MEIN z liczbą 20 punktów (za 2023 r.).

Dostęp do artykułów jest nieodpłatny. Czasopismo jest dystrybuowane między innymi do organów administracji państwowej, bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych oraz wyższych uczelni, które prowadzą nauczanie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

T-SAP ukazuje się w otwartym dostępie, na licencji CC BY-NC-SA 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe).

T-SAP jest publikowany w języku polskim oraz w języku angielskim.

T-SAP jest dostępny w Portalu Czasopism naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod adresem: https://www.ejournals.eu/Terroryzm/

 

„Terroryzm – studia, analizy, prewencja” (nr 5)

„Terroryzm – studia, analizy, prewencja” (nr 4)

„Terroryzm – studia, analizy, prewencja” (nr 3)

„Terroryzm – studia, analizy, prewencja” (nr 2)

„Terroryzm – studia, analizy, prewencja” (nr 1)

 

Opcje strony

do góry