Wydawnictwo

https://abw.gov.pl/wyd/redakcja-1/1751,Redakcja.html
2021-11-29, 21:55

dr Patryk Dobrzycki: redaktor naczelny „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”

Elżbieta Dąbrowska: sekretarz redakcji

Aneta Olkowska, Grażyna Osuchowska: redaktorzy merytoryczni

Aneta Olkowska, Grażyna Osuchowska, Izabela Paczesna: redaktorzy językowi

Opcje strony