Aktualnie znajdujesz się na:

Redakcja

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”

redaktor naczelny: dr Marek Świerczek

sekretarz redakcji: Maria Kiszczyc

 

"Terroryzm - studia, analizy, prewencja"

redaktor naczelny: dr Damian Szlachter

sekretarz redakcji: Agnieszka Dębska

 

Redaktorzy:

Aleksandra Dąbała, Aneta Olkowska, Izabela Paczesna, Monika Sikora

Opcje strony

do góry