Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl/pl/zadania/zwalczanie-terroryzmu/5,Zwalczanie-terroryzmu.html
24.06.2024, 22:53
Szachy

Skuteczne przeciwstawianie się zagrożeniom związanym z terroryzmem jest jednym z wyzwań, jakie stoją współcześnie przed państwami oraz organizacjami międzynarodowymi.

Polska - choć nie jest pierwszoplanowym celem dla organizacji ekstremistycznych - musi liczyć się z możliwością wrogich działań w związku z udziałem w kampanii antyterrorystycznej oraz operacjach NATO czy UE.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest ustawowo zobowiązana do rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych i zapobiegania aktom terroru.

Walka z terroryzmem we współczesnym wydaniu wymaga ścisłej współpracy z innymi służbami i instytucjami państwowymi oraz organizacjami międzynarodowymi. W ABW jednostką odpowiedzialną za rozpoznawanie zagrożeń terrorystycznych jest Centrum Antyterrorystyczne.

Częścią Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest również Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Jednostka specjalizuje się w szeroko pojętej profilaktyce terrorystycznej, której kluczowym elementem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości zapobiegania zdarzeniom istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW: https://tpcoe.gov.pl/

Opcje strony