Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl/pl/zadania/zwalczanie-przestepstw/10,Zwalczanie-przestepstw-ekonomicznych.html
24.06.2024, 22:40
Przestępstwa ekonomiczne

ABW zajmuje się rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępstw ekonomicznych. Współpracuje przy tym z innymi instytucjami i służbami państwowym. Aktywnie uczestniczy w działaniach, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Sprawność i efektywność gospodarki ma duże znaczenie dla kwestii związanych z bezpieczeństwem.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa stanowi defraudacja środków publicznych i oszustwa podatkowe. Jednym z przejawów przestępczej działalności w sferze biznesu jest „pranie brudnych pieniędzy". Wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej określa m.in. transparentność w absorpcji funduszy unijnych i ich właściwe wykorzystanie.

Gwarancją prawidłowego funkcjonowania gospodarki jest stały dostęp do surowców strategicznych, takich jak gaz i ropa naftowa. Zadaniem Agencji jest rozpoznawanie wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Opcje strony