Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl/pl/zadania/zwalczanie-przestepczo/9,Zwalczanie-przestepczosci-zorganizowanej.html
2021-10-27, 18:58
Przętepczość zorganizowana

Główne obszary działania grup przestępczych w Polsce to przestępczość o charakterze ekonomicznym, narkotykowym i kryminalnym. W celu legalizowania lub ukrywania środków majątkowych pochodzących z przestępczej działalności grupy stosują mechanizmy korupcyjne oraz proceder prania pieniędzy.

Najbardziej rozwinięta jest przestępczość ekonomiczna. Powoduje ona jednocześnie najwyższe straty dla budżetu państwa i godzi w bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. Do form przestępczości ekonomicznej należy m.in. wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku VAT, unikanie akcyzy czy zaniżanie należności publicznoprawnych oraz przestępstwa na rynku bankowym, ubezpieczeniowym i kapitałowym.

Zorganizowana przestępczość szczególnie szybko odnajduje się i adaptuje w środowisku nowych technologii. Za pośrednictwem Internetu dochodzi do ataków na systemy komputerowe, kradzieży danych i środków finansowych.

ABW zajmuje się rozpoznawaniem struktur, przedsięwzięć i metod działania przestępczości zorganizowanej. Z uwagi na międzynarodowy charakter funkcjonowania tych grup prowadzona jest stała współpraca ze służbami specjalnymi, policyjnymi i celnymi innych państw.

 

Opcje strony