Zwalczanie korupcji

Korupcja

Przestępczość korupcyjna może wystąpić w każdej dziedzinie życia społecznego. Uzależnianie decyzji politycznych, społecznych oraz gospodarczych od korzyści majątkowych lub osobistych wypacza mechanizmy funkcjonowania demokracji i wolnego rynku.

Korupcja często umożliwia działanie zorganizowanych grup przestępczych, ułatwia popełnianie innych poważnych przestępstw, w tym ekonomicznych, powodujących poważne straty dla budżetu państwa. Stwarza to istotne zagrożenie dla porządku konstytucyjnego i ładu ekonomicznego RP.

Pojęcie korupcji definiowane jest w art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. 2022 poz. 1900). 

Opcje strony

do góry