Analizy i informacje

Analizy

Agencja jest zobligowana do uzyskiwania, analizowania i przetwarzania wszelkich informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Szef ABW przekazuje je Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, a także - zgodnie z kompetencjami - właściwym ministrom.

Opracowywane przez ABW materiały mają formę raportów, informacji sygnalnych, analiz oraz biuletynów tematycznych i poświęcone są takim zjawiskom, jak:

  • szpiegostwo;
  • terroryzm i ekstremizmy polityczne;
  • zagrożenia dla podstaw ekonomicznych państwa;
  • korupcja osób pełniących funkcje publiczne.

Opcje strony

do góry