Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl/pl/projekty-ue/fundusz-bezpieczenstwa/1337,Fundusz-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego.html
21.07.2024, 14:24

Budowa stanowisk do rejestracji wizerunku osób

Zintegrowany system zapytań do zewnętrznych źródeł oraz baz danych

Stanowisko do identyfikacji urządzeń oraz badania autentyczności zapisów wizyjnych

Rozszerzenie możliwości identyfikacji genetycznej o badanie mtDNA oraz materiału kostnego (aneks) (aneks 2)

Podnoszenie kompetencji językowych funkcjonariuszy lub pracowników administracji rządowej

Sprawniejsze rozpoznawanie zagrożeń asymetrycznych – tendencje, wskaźniki, zależności

Opcje strony