Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/2235,Akt-oskarzenia-przeciwko-19-podejrzanym-za-oszustwa-podatkowe.html
2023-02-07, 04:58

Akt oskarżenia przeciwko 19 podejrzanym za oszustwa podatkowe

Aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu wobec 19 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się dokonywaniem oszustw podatkowych. Straty Skarbu Państwa powstałe w wyniku działania tej grupy przestępczej wyniosły ok. 150 mln zł.

Przedmiotem działalności grupy przestępczej było dokonywanie oszustw, w tym podatkowych, związanych z obrotem paliwami płynnymi. Mechanizm przestępczej działalności polegał w szczególności na sprowadzaniu oleju napędowego i benzyny, z pominięciem należności publicznoprawnych, a następnie ich legalizacji i wprowadzaniu do obrotu za pośrednictwem szeregu firm.

W dniu 30.12.2022 r. do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 19 podejrzanym biorącym udział w powyższym procederze, którym zarzucono przestępstwa, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy, a także przestępstwa opisane w kodeksie karno-skarbowym. Większość podejrzanych przyznało się w całości do przedstawionych im zarzutów i wyraziło wolę dobrowolnego poddania się karze.

Śledztwo prowadzone było przez Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

Opcje strony