Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Działali na rzecz rosyjskiego wywiadu. Jest akt oskarżenia

Do Sądu Okręgowego w Suwałkach został skierowany akt oskarżenia przeciwko Marcinowi K., oskarżonemu o branie udziału w działalności rosyjskiego wywiadu FSB przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawie oskarżony jest także Radosław S., któremu prokuratura zarzuca pomocnictwo przy szpiegostwie. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy ABW.

9 maja 2022 r. Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Suwałkach akt oskarżenia przeciwko Marcinowi K., oskarżonemu o czyn z art. 130 § 1 kk (szpiegostwo), i Radosławowi S., oskarżonemu o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 130 § 1 kk (pomocnictwo przy szpiegostwie).

Marcin K. był pośrednikiem wizowym wykonującym usługi na rzecz firmy Radosława S., zajmującej się pośrednictwem wizowym. Radosław S. wiedząc o tym, że Marcin K. bierze udział w działalności obcego wywiadu i prowadzi działania wywiadowcze, dostarczał mu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych informacje, które zostały następnie przekazane rosyjskiemu wywiadowi. Obaj oskarżeni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy ABW.

Przedmiotowy akt oskarżenia jest wynikiem długotrwałego oraz wielowątkowego postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Wydział II Departamentu Postępowań Karnych ABW pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. W sprawie zgromadzono materiał dowodowy wskazujący na realizowanie przez oskarżonych zadań na rzecz rosyjskich służb wywiadowczych na szkodę RP. Wyżej wymienione postępowanie zostało wszczęte na podstawie materiałów ABW.

Wobec oskarżonych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Aktualnie przebywają w areszcie śledczym.

Opcje strony

do góry