Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1849,Dwaj-obywatele-Wloch-zatrzymani-przez-ABW.html
2021-11-29, 21:27

Dwaj obywatele Włoch zatrzymani przez ABW

W dniu 8 czerwca 2021 r. na polecenie prokuratora z Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch obywateli Włoch. Mężczyźni należeli do zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karno-skarbowych.

Zatrzymane na terenie województwa mazowieckiego osoby wchodziły w skład międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2012-2015 prowadziła przestępczą działalność polegającą na pozorowanym obrocie towarami. Zatrzymani obywatele Włoch na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zakładali i prowadzili spółki, na rzecz których zagraniczne podmioty dostarczały fikcyjne towary, umożliwiając w ten sposób przeprowadzanie pozorowanych transakcji i oszustw podatkowych. Taki sam proceder prowadzono także na terenie Włoch i Słowacji.

Funkcjonariusze ABW przeszukali siedziby podmiotów gospodarczych prowadzonych przez zatrzymanych oraz ich miejsca zamieszkania. Zabezpieczono szereg nośników elektronicznych, a także obszerną dokumentację finansowo-księgową. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty z art. 258 § 1 k.k., art. 271 § 3 k.k. w zb. art. 273 k.k. w zw. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i inne. Po wykonaniu czynności procesowych zastosowano wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji oraz zakazu kontaktu.

Są to kolejne osoby zatrzymane w ramach trwającego śledztwa. Wcześniej zatrzymano obywatela Włoch, organizatora niniejszej grupy oraz trzech jego wspólników, obywateli RP i Gruzji.

Funkcjonariusze Departamentu Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wykonują dalsze czynności dowodowe, dotyczące również innych aspektów związanych z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie można wykluczyć dalszych zatrzymań.

Opcje strony