Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1818,Portal-e-learningowy-Centrum-Prewencji-Terrorystycznej-ABW.html
2021-11-29, 21:15

Portal e-learningowy Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

W ramach realizacji projektu unijnego PO WER. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW uruchomiło portal e-learningowy dostępny pod adresem: https://learning.tpcoe.gov.pl/

Na portalu znajdują się filmy edukacyjne oraz kurs z zakresu prewencji terrorystycznej, przygotowane w oparciu o wiedzę ekspercką funkcjonariuszy CPT ABW oraz wymianę informacji z partnerskimi służbami specjalnymi. Celem portalu i kursu jest podniesienie świadomości antyterrorystycznej funkcjonariuszy i urzędników administracji publicznej.

Portal e-learningowy - szczególnie w warunkach pandemicznych - będzie kolejnym instrumentem wykorzystywanym przez CPT ABW w celu przekazywania wiedzy dotyczącej profilaktyki terrorystycznej. Do tej pory Centrum przeszkoliło w tym zakresie ponad 6300 funkcjonariuszy i urzędników administracji publicznej. Z kolei przygotowana przez CPT ABW kampania społeczna 4U! promuje sposób rekomendowanego zachowania w przypadku ataku terrorystycznego.

Na kanale YouTube „4U!” prowadzonym przez CPT ABW. znajdują się m.in. materiały przygotowane w ramach kampanii 4U! oraz zwiastuny filmów dotyczących procesu radykalizacji, które stanowią część kursu e-learningowego.

Kurs prewencji terrorystycznej

Kurs składa się z 5 modułów:

 1. Radykalizacja
 2. Rekomendowane zachowania w przypadku zagrożenia o charakterze terrorystycznym
 3. Ratownictwo w warunkach zagrożenia
 4. Cyberbezpieczeństwo
 5. Komunikacja strategiczna, zabezpieczenie obiektów, alarmowanie i ewakuacja
 • W skład szkolenia wchodzi 7 filmów i 40 animacji.
 • Kurs zawiera elementy interaktywne.
 • Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym rozwiązaniu testu. Użytkownik otrzymuje Certyfikat - dostępny do pobrania w formacie PDF.
Jak uzyskać dostęp do kursu?

Dostęp do kursu możliwy jest po otrzymaniu loginu i hasła. CPT ABW przesyła dane logowania do urzędów i instytucji wchodzących w skład grupy docelowej, tj.: MSWiA. Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Urzędu Pracy, Straży Pożarnej. Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Instytutu Pamięci Narodowej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Urzędu Wojewódzkiego.

 • Pracownicy cywilni i funkcjonariusze pełniący służbę w wyżej wymienionych instytucjach powinni zwrócić się do właściwej komórki do spraw kadrowych lub szkoleniowych w swoim miejscu zatrudnienia lub pełnienia służby. W przypadku braku dostępnych loginów komórka ta lub osoba, wyznaczona do kontaktów z CPT ABW w tym zakresie, wysyła informację o zapotrzebowaniu na daną ilość loginów.
 • Centrum nie przydziela dostępu do kursu w odpowiedzi na zapytania kierowane przez pojedyncze osoby drogą pisemną, telefoniczną lub mailową.
 • CPT ABW nie przydziela dostępu do kursu podmiotom państwowym i prywatnym nie będącym w grupie docelowej - chyba, że nawiązane zostanie formalne porozumienie w tej sprawie.

Opcje strony