Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

ABW zabezpieczyło dokumenty Służby Bezpieczeństwa

22 września 2020 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej zabezpieczyli dokumenty wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa przechowywane przez b. funkcjonariusza SB.

Do odzyskania dokumentów doszło 22 września br. dzięki wspólnym działaniom prokuratorów IPN oraz funkcjonariuszy z Delegatury ABW w Katowicach. Odzyskano ponad 100 dokumentów Służby Bezpieczeństwa z lat 1970-90. Materiały były w posiadaniu b. funkcjonariusza Departamentu I MSW PRL. Mężczyzna zajmował też wysokie stanowisko służbowe w Urzędzie Ochrony Państwa. Na szeroką skalę przeprowadzone zostały przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych zajmowanych przez byłego funkcjonariusza i osoby mu najbliższe.
Odzyskane dokumenty wytworzone zostały przez jednostki organizacyjne Służby Bezpieczeństwa. Wśród zabezpieczonych materiałów archiwalnych znajdują się m.in. dokumenty oznaczone klauzulami "tajne", "ściśle tajne" i "tajne specjalnego znaczenia". Materiały zostały wytworzone w związku z prowadzoną przez Departament I MSW działalnością agenturalną poza granicami Polski oraz działaniami SB podejmowanymi w okresie obowiązywania w Polsce stanu wojennego.
Zabezpieczono też 15 nośników elektronicznych w celu przeprowadzenia dalszych badań. Biegły specjalista z zakresu techniki komputerowej i informatyki sprawdzi, czy nośniki te zawierają kopie dokumentów podlegających przekazaniu do zasobu archiwalnego IPN.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. Postępowanie prowadzono w sprawie uchylania się od przekazania do Archiwum IPN posiadanych bez tytułu prawnego dokumentów wytworzonych przez organy bezpieczeństwa PRL. 
Czyn stanowiący podstawę wszczęcia śledztwa i przeprowadzenia czynności zatrzymania rzeczy, połączonych z przeszukaniami, określony w art. 54 ust. 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Opcje strony

do góry