W Centralnym Ośrodku Szkolenia i Edukacji ABW im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” są organizowane zamknięte konferencje naukowe poświęcone historii polskich służb specjalnych, które wpisują się w szeroko pojętą działalność edukacyjną ABW. Są to zarówno spotkania cykliczne  – konferencje z serii „Kontrwywiad II Rzeczpospolitej” i „Ludzie służb II Rzeczpospolitej”, jak i okolicznościowe – służące upamiętnieniu szczególnych wydarzeń historycznych. Prelegentami są wybitni znawcy tematu – przedstawiciele świata nauki, instytucji państwowych (m.in. Instytutu Pamięci Narodowej) oraz służb mundurowych RP.

W odpowiednich zakładkach znajdą Państwo bliższe informacje na temat poszczególnych konferencji, w tym ich program oraz krótkie fotorelacje. Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami naukowymi, powiązanymi tematycznie z tymi spotkaniami.

 

do góry