Wydawnictwo

https://abw.gov.pl/wyd/przeglad-bezpieczenstwa/1755,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego.html
2021-11-29, 21:21

Półrocznik „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” to publikacja jawna wydawana od 2009 r. Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni i specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa. Nad poziomem merytorycznym materiałów zamieszczanych w PBW czuwają rada naukowa oraz recenzenci.

Część artykułów jest tłumaczona na język angielski.

PBW znajduje się w bazach: Index Copernicus Journal Master List z liczbą 70,13 pkt, Central European Journal for Social Science and Humanities oraz Polska Bibliografia Naukowa.

PBW jest dostępne w Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod adresem:  https://www.ejournals.eu/PBW/

Czasopismo jest nieodpłatnie dystrybuowane między innymi do organów administracji państwowej, bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych oraz wyższych uczelni, które prowadzą nauczanie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. „Przegląd…” otrzymują także wybrani przedstawiciele świata nauki podejmujący tematykę bezpieczeństwa państwa.

ISSN 2080-1335   e-ISSN 2720-0841

WERSJE ELEKTRONICZNE:

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 25 (2021)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 24 (2021)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 23 (2020)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 22 (2020)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 21 (2019)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 20 (2019)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 19 (2018)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 18 (2018)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 17 (2017)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 16 (2017)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 15 (2016)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 14 (2016)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 13 (2015)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, wydanie specjalne pt. Wojna hybrydowa (2015)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 12 (2015)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 11 (2014)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, wydanie specjalne poświęcone pamięci płk. Konstantego Miodowicza – byłego Dyrektora Zarządu Kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa (2014)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 10 (2014)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 9 (2013)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, wydanie specjalne dotyczące sektora bezpieczeństwa wewnętrznego wschodnich sąsiadów Polski i roli w nim służb specjalnych (2013 – we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 8 (2013)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 7 (2012)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 6 (2012)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 5 (2011)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, wydanie specjalne z okazji 80. rocznicy urodzin Krzysztofa Kozłowskiego, pierwszego Szefa Urzędu Ochrony Państwa (2011)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 4 (2011)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 3 (2010)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, wydanie specjalne z okazji 20-lecia UOP/ABW (2010)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 2 (2010)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 1 (2009)

Opcje strony