"Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego"

Redaktor naczelny: dr Marek Świerczek
Sekretarz redakcji: Maria Kiszczyc

Półrocznik „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” (PBW) to czasopismo naukowe wydawane od 2009 r. poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną porządku konstytucyjnego państwa. Tematyka publikowanych w nim artykułów obejmuje szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa narodowego, tj.: zagadnienia prawne, działalność instytucji i organizacji odpowiedzialnych za ochronę porządku konstytucyjnego państwa, analizy aktualnego i prognozowanego stanu bezpieczeństwa w perspektywie krajowej oraz międzynarodowej.

Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP, pracownicy naukowi wyższych uczelni, instytucji naukowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego. Nad poziomem merytorycznym materiałów zamieszczanych w PBW czuwają rada naukowa oraz recenzenci.

PBW znajduje się w bazach: ERIH PLUS, Index Copernicus Journal Master List z liczbą 94.73 pkt, Central European Journal for Social Science and Humanities oraz Polska Bibliografia Naukowa.

PBW znajduje się na liście czasopism punktowanych MEIN z liczbą 20 punktów.

Dostęp do artykułów jest nieodpłatny. Czasopismo jest dystrybuowane między innymi do organów administracji państwowej, bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych oraz wyższych uczelni, które prowadzą nauczanie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

PBW ukazuje się w otwartym dostępie, na licencji CC BY-NC-SA 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe)

PBW jest publikowane w języku polskim. W języku angielskim są publikowane artykuły recenzowane oraz artykuły recenzyjne.

PBW jest dostępne w Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod adresem:  https://www.ejournals.eu/PBW/

 
ISSN 2080-1335   e-ISSN 2720-0841

 

WERSJE ELEKTRONICZNE:

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 30 (2024)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 29 (2023)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 28 (2023)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 27 (2022)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 26 (2022)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 25 (2021)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 24 (2021)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 23 (2020)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 22 (2020)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 21 (2019)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 20 (2019)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 19 (2018)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 18 (2018)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 17 (2017)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 16 (2017)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 15 (2016)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 14 (2016)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 13 (2015)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, wydanie specjalne pt. Wojna hybrydowa (2015)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 12 (2015)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 11 (2014)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, wydanie specjalne poświęcone pamięci płk. Konstantego Miodowicza – byłego Dyrektora Zarządu Kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa (2014)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 10 (2014)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 9 (2013)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, wydanie specjalne dotyczące sektora bezpieczeństwa wewnętrznego wschodnich sąsiadów Polski i roli w nim służb specjalnych (2013 – we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 8 (2013)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 7 (2012)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 6 (2012)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 5 (2011)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, wydanie specjalne z okazji 80. rocznicy urodzin Krzysztofa Kozłowskiego, pierwszego Szefa Urzędu Ochrony Państwa (2011)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 4 (2011)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 3 (2010)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, wydanie specjalne z okazji 20-lecia UOP/ABW (2010)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 2 (2010)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 1 (2009)

Opcje strony

do góry