Ochrona informacji niejawnych

Ochrona informacji niejawnych

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odpowiada za zapewnienie właściwej ochrony informacji niejawnych, zwłaszcza oznaczonych klauzulą „tajne” i „ściśle tajne”.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych określa zasady ich ochrony, rodzaje i sposób przeprowadzania postępowań sprawdzających oraz procedury ochrony fizycznej i teleinformatycznej.

Nadanie niektórym informacjom niejawnym klauzuli tajne lub ściśle tajne wynika z konieczności ochrony przed poważną lub wyjątkowo poważną szkodą dla Rzeczypospolitej Polskiej. Dostęp do tego typu danych mogą uzyskać wyłącznie osoby uprawnione oraz dające rękojmię zachowania tajemnicy, co potwierdza się w ramach postępowania sprawdzającego. Jeśli zostaną ujawnione informacje, że osoba posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa, nie daje rękojmi zachowania tajemnicy, przeprowadza się wobec niej kontrolne postępowanie sprawdzające. Instytucje i firmy, które są w posiadaniu informacji niejawnych, podlegają kontroli w zakresie ich ochrony. Agencja, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, ściśle współpracuje z pionami ochrony w poszczególnych podmiotach.

W ramach współpracy międzynarodowej Polska musi zapewnić jednolity stopień bezpieczeństwa informacji klasyfikowanych, które są wymieniane z zagranicznymi partnerami. Szef ABW pełni funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, tzn. odpowiada za wdrażanie uzgodnionych zasad i środków ochrony informacji niejawnych.

Od dnia 2 stycznia 2011 r. Szef ABW pełni funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa. W sferze wojskowej funkcję tę Szef ABW pełni za pośrednictwem Szefa SKW.

Dodatkowe informacje znajdują się w serwisie BIP ABW:

Wytyczne w sprawie postepowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi

Polityka kryptograficzna

Wykaz umów bilateralnych o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

 

Dane kontaktowe

e-mail: (krajowe informacje niejawne)

e-mail: (informacje niejawne międzynarodowe)

fax: 22 585-85-09

Opcje strony

do góry