Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Komunikat

16.05.2024

30 kwietnia br. Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał na dwa lata więzienia Rafała K. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze terrorystycznym oraz planowanie przeprowadzenia zamachu terrorystycznego z wykorzystaniem materiałów wybuchowych – w celu poważnego zastraszenia wielu osób i sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów. Polak inspirował się działalnością „Państwa Islamskiego”.

Rafał K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 16 czerwca 2023 r. W toku prowadzonych czynności ustalono, że pod koniec 2022 r. dokonał konwersji na wyznanie islamskie. Wzór do naśladowania stanowiły dla niego takie osoby, jak: Osama Bin Laden, Ibrahim Awwad oraz Anwar Al-Awlaki. Inspirował się działalnością organizacji terrorystycznej „Państwo Islamskie” oraz organizacji i osób ją wspierających. Rafał K. chciał zostać męczennikiem i przeprowadzić akcję odwetową na „niewiernych” w Polsce. W tym celu zebrał informacje i półprodukty do wykonania pasa szahida, przy pomocy którego planował przeprowadzenie zamachu bombowego. Mężczyzna utrzymywał także, za pośrednictwem komunikatorów, szereg kontaktów z osobami wspierającymi działalność terrorystyczną, która przejawiała się m.in. propagowaniem w intemecie treści i symboli pochwalających postulaty i działanie ISIS. Osoby te czynnie uczestniczyły w agitacji i indoktrynacji obywatela RP. Polak otrzymał od nich również instrukcje dotyczące wykonania ładunków wybuchowych w warunkach domowych.

Śledztwo w sprawie prowadzone było przez Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Prokurator po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku rozważa zasadność i celowość wniesienia apelacji od wydanego przez Sąd Okręgowy w Świdnicy wyroku.

Jacek Dobrzyński
Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych

Opcje strony

do góry