Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Kolejni zatrzymani ws. oszustw VAT w branży biopaliw

07.06.2023

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch kolejnych członków grupy przestępczej zajmującej się obrotem półproduktami służącymi do produkcji biopaliw. Do zatrzymań doszło na terenie Wrocławia i Poznania.

W toku śledztwa ujawniono przestępczy mechanizm, polegający na pozorowaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przez polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Łańcuchy odbiorców były celowo układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część – rolę buforów. Celem procederu było wykazanie „legalnego” nabycia olejów roślinnych przez ostatecznych odbiorców. Zatrzymani, nadzorując i kierując działalnością spółki, uczestniczyli jako pośrednicy we wprowadzaniu olejów roślinnych na terytorium RP z pominięciem należności publiczno-prawnych (VAT).

23 maja br. funkcjonariusze Delegatury ABW w Poznaniu zatrzymali Dominika D. i Janusza J. oraz przeszukali miejsca ich zamieszkania. Mężczyznom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w zakresie podatku VAT, a Dominikowi D. dodatkowo zarzut prania pieniędzy. Wobec jednego z podejrzanych sąd – na wniosek prokuratury – zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, a wobec drugiego z nich zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze.

Prowadzone czynności procesowe doprowadziły również do zajęcia mienia o wartości ponad 1,75 mln zł, faktycznie należącego do podejrzanego Dominika D. W wyniku podjętych czynności procesowych ujawniono i również dokonano zabezpieczenia mienia o łącznej wartości blisko 4,8 mln zł faktycznie należącego do dwóch innych, wcześniej zatrzymanych podejrzanych.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy. Dotychczas zarzuty w niniejszym śledztwie przedstawiono łącznie 68 osobom.

Opcje strony

do góry