Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Akt oskarżenia wobec osób podejrzanych o przestępstwa urzędnicze

Aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz prokuraturę przeciwko byłemu Naczelnikowi niefunkcjonującego już Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie oraz lokalnemu przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca został oskarżony o podżeganie do ujawnienia informacji prawnie chronionej. Natomiast byłego urzędnika oskarżono o szereg przestępstw przeciwko ochronie informacji oraz o powoływanie się na wpływy, jak również nakłanianie do przekroczenia uprawnień.

Oskarżony przez lata utrzymywał bliskie relacje towarzyskie z osobami prowadzącymi na terenie Szczecina różne formy działalności gospodarczej. Jednocześnie, wykorzystując swoje kompetencje oraz kontakty zawodowe, podejmował działania, które miały w razie potrzeby zabezpieczyć znajomych przedsiębiorców przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami działania organów kontroli podatkowej.

Śledztwo prowadzone było przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Poznaniu. Czynności w śledztwie wykonywali funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku, funkcjonariusze BSW KGP, Mazowiecki Urząd Skarbowy oraz funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Wydziału Terenowego Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów.

Podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

 

Opcje strony

do góry