Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Stanowisko Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

W dniu 24 listopada 2021 r. na portalu onet.pl w artykule redaktora Mateusza Baczyńskiego pt. „Księgowa od terroryzmu. Zadziwiająca kariera Elizy Wójcik” zamieszczone zostały nieprawdziwe i nierzetelne informacje.

Pisząc na temat Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego redaktor Mateusz Baczyński nie dochował rzetelności dziennikarskiej, nie zweryfikował nawet ogólnodostępnych danych dotyczących struktury Agencji. Niezgodna z prawdą jest informacja, że Dyrektor Eliza Wójcik kieruje lub kiedykolwiek kierowała Departamentem VII Zwalczania Terroryzmu i Zagrożeń Strategicznych. Taki Departament nie istnieje od 2018 r. – informacja ta jest ogólnodostępna m.in. na stronie bip.abw.gov.pl. Zwalczaniem terroryzmu zajmuje się wyspecjalizowana jednostka ABW – Centrum Antyterrorystyczne.

Pani Dyrektor Eliza Wójcik nigdy podczas służby w ABW nie zajmowała się kwestiami związanymi z obszarem terroryzmu.

Ocena kompetencji podwładnych pozostaje w wyłącznej gestii Szefa ABW. Zarówno obecny Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – płk Krzysztof Wacławek, jak i poprzedni – prof. Piotr Pogonowski bardzo wysoko oceniali i oceniają kwalifikacje oraz profesjonalizm Dyrektor Elizy Wójcik. Posiada ona wszelkie kompetencje i doświadczenie, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne – niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych w ABW.

Należy podkreślić, że publikacja portalu onet.pl narusza dobre imię ABW, osób odpowiedzialnych za zwalczanie poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, co – szczególnie w czasie bardzo trudnej sytuacji na wschodniej granicy Państwa – należy zdecydowanie potępić.

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
płk Krzysztof Wacławek 

Opcje strony

do góry