Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

ABW zatrzymało osoby wyłudzające podatek VAT na obrocie biopaliwami

2 lutego 2021 r. we Wrocławiu funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali pięć osób. Działały one w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się popełnianiem przestępstw skarbowych i oszustw podatkowych w obrocie półproduktami służącymi do produkcji biopaliw oraz praniem pieniędzy pochodzących z tego procederu.

Przestępczy mechanizm polegał na pozorowaniu czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przez polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Łańcuchy odbiorców były w sposób celowy i przemyślany układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część - rolę buforów. Wszystko po to, by ostatecznie umożliwić wykazanie „legalnego” nabycia oleju roślinnego przez ostatecznych odbiorców.

Zatrzymani, działając w ramach kolejnych spółek, brali udział we wprowadzaniu oleju roślinnego na terytorium RP z pominięciem należności publiczno-prawnych (VAT). Spółki, w których podejrzani byli wspólnikami i reprezentantami, były ogniwem w łańcuchu dostawców oleju od innych podmiotów do końcowego odbiorcy.

2 lutego 2021 r. we Wrocławiu funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali pięć osób oraz przeszukali miejsca ich zamieszkania. Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy. Troje z podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy. Wobec dwojga pozostałych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu wydała postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanych o łącznej wartości nie mniejszej niż 900 tys. zł.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy. Dotychczas zarzuty przedstawiono 59 osobom.

Opcje strony

do góry